Kort om Förskolan Totte

Totte är barnens, föräldrarnas och personalens egen förskola. Vi ligger granne med skolan i Tottarp, mellan Åkarp och Staffanstorp.

På Förskolan Totte lägger vi tonvikten på utevistelse, miljö, aktivt kretsloppstänkande och resurssnålhet. Vi är ett föräldrakooperativ där medlemmarna, dvs föräldrarna, sitter i styrelsen och har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Vår kooperativform innebär inga schemalagda arbetsdagar för föräldrarna och medlemskap innebär inte heller en ekonomisk risk.

Vi tar emot barn från alla omkringliggande kommuner.

För nyheter och bilder från verksamheten, besök oss på Facebook, https://www.facebook.com/fsktotte/