Förskolan Totte drivs av föräldrakooperativet Ekonomiska föreningen Tottarps förskola. Ett föräldrakooperativ är en ekonomisk förening där medlemmarna, dvs. föräldrarna, sitter i styrelsen och har det övergripande ansvaret för verksamheten. I ett föräldrakooperativ har föräldrarna möjlighet att påverka verksamheten genom den valda föräldrastyrelsen och föreningsstämman.

Förskola har inte arbetsplikt i form av obligatoriska städdagar eller jourdagar. Förskolan förväntar sig däremot att man som förälder deltar i en eller två fixardagar per termin då vi hjälps åt att underhålla vår ute- och innemiljö.

Totte drivs som ett föräldrakooperativ eftersom vi tror att det sociala engagemanget gynnar våra barn och skapar trygghet för dem. Vi vill ha öppenhet och god kommunikation mellan föräldrar, personal och barn.

Medlemskap i föreningen innebär inte en ekonomisk risk.

Förskolan drivs utan vinstintresse och intäkterna går direkt till barnen.

Vad kostar det?

Totte får bidrag från kommunen som täcker den större delen av utgifterna. Utöver detta har vi en månadsavgift som helt följer den vanliga maxtaxan. Vi tar även ut en engångssumma på 150kr i inskrivningsavgift samt en föreningsmedlemsavgift som i skrivande stund är 200 kronor per förälder. Medlemsavgiften bestäms på årsstämman och kan skifta från år till år beroende på verksamhetens behov, avgiften får dock aldrig blir högre än 1000 kronor.