Personal

Jennie Törnwall

Förskolechef

Veronica Björkell

Utbildad barnskötare.

Emma Dilton

Utbildad barnskötare

Anette Lekenmyr

Förskolelärare

Franz Lindgren

Barnskötare

Styrelsen

Styrelsen består av

  • Hanna Jonsson, ordförande
  • Torbjörn Johansson, kassör
  • Ylva Falheim, sekreterare
  • Tina Andersen
  • Veronika Persson
  • Lars Roos